Trúc xoắn

Kho hàng : Còn hàng
Xuất xứ :
Giá bán : 50.000 VND
Kích thước :
Trúc xoắn 
+ Đường kính : 19.1 mm ~ 89.1 mm
+ Độ dày : 0.5 mm ~ 0.8 mm
+ Độ dài 1 bông : 750mm ~ 1200 mm
+ Bề mặt BA